CASLICPLSL
Home Research Group members Publications News Links 中 文
Home>Group members
Group members

Prof. Dr. Feng Zhou

Group Leader

Email: zhouf@licp.cas.cn

Academician, Prof. Weimin Liu

 Advisor

Email: wmliu@licp.cas.cn

Associate Prof. Haiyuan Hu

Group Administrator

Email: hyhu@licp.cas.cn

Miss Zhenzhen Zhao

Secretary

Email: zhaozhen@licp.cas.cn

Prof. Dr. Xiaolong Wang

Email: wangxl@licp.cas.cn

Prof. Dr. Xiaowei Pei

Email: peixw@licp.cas.cn

Prof. Dr. Daoai Wang

Email: wangda@licp.cas.cn

Prof. Dr. Bo Yu

Email: yubo@licp.cas.cn

Associate Prof. Dr. Zhilu Liu

Email: zlliu@licp.cas.cn

Prof. Dr. Mei-rong Cai 

Email: caimr@licp.cas.cn

Associate Prof. Yupeng Liu 

Email: yupengliu@licp.cas.cn

Associate Prof. Yang Wu

Email: yangwu@licp.cas.cn

ProfShuanhong Ma 

Email: mashuanhong@licp.cas.cn

ProfQiangliang Yu 

Email: yql@licp.cas.cn

Associate Prof. Zhengfeng Ma

Email: mazhf@licp.cas.cn

Associate Prof. Wufang Yang

Email: ywufang@licp.cas.cn

Dr. Yanfei Ma

 Email: mayanfei@licp.cas.cn

Associate Prof. Yange Feng

Email:fengyange_1989@hotmail.com

MA. Yuxiong Guo

Email: guoyuxiong91@163.com

Dr. Rui Wang

Email: wangrui@licp.cas.cn

MA. Lihui Zhang

Email: zhanglihui@licp.cas.cn

MA. Shangshang Bo

Email: 1589517887@qq.com

Dr. Luyao Bao

Email: baoluyao@licp.cas.cn

 

 

 

 

 

PostDocs, Graduate Students  

Nannan Wang  wangnannan18@licp.cas.cn 

Rui Dong

dongrui18@licp.cas.cn

Rongnian Xu

xurongnian@licp.cas.cn

 

Hui Liu 

liuhui@licp.cas.cn

Pan Jiang

jiangpan@licp.cas.cn

Liqiang Zhang

zhangliqiang@licp.cas.cn 

Xingwei Wang

wangxingwei@mail.nwpu.edu.cn 

 

Tao Wu

648079655@qq.com

 

Ning Luo

805090577@qq.com

Xiaojuan Li

xjli17@licp.cas.cn 

Luyao Gao

gaoly18@lzu.edu.cn 

Jiaying Zhang

zhangjiaying@licp.cas.cn

Haiyan Feng   

hyfeng17@licp.cas.cn

Jianbin Zhang

jbzhang17@licp.cas.cn

Zhihuan Li

18361221778@163.com

Lumin Yang

1687528042@qq.com  

Yizhe Liu

453097900@qq.com

Yunlei Zhang

chemchemzyl@gmail.com

Weiyi Zhao

844701891@qq.com

 

Min Feng

fengmin@licp.cas.cn

 

Tian Fu

17865187292@163.com

Lang Jiang

908860984@qq.com

Mouji Li

limouji@126.com

Yubo Liu

 liuyb@mail.nwpu.edu.cn

 

Chenxi Qin

qinchx@foxmail.com

Ao Xie

xieao@mail.imu.edu.cn

Haozhe Xu

lynnxu1997@outlook.com

 

Xinle Yao

759569991@qq.com

 

Mengxing Zhang

2896355943@qq.com

Zhizhi Zhang

chemzhangzhizhi@163.com 

 

Shiyu Qin

18812168439@163.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumni: 

 1. Mr. Zhikun Zhao.
 2. Ms. Sunting Xuan.
 3. Mr. Hui Wang,
 4. Dr. Ying Liu, Ocean University of China.
 5. Dr. Hong Zhang, College of Chemistry and Chemical Engineering, Nationality University of Northwestern China.
 6. Dr. Weici Wu, College of Chemistry and Chemical Engineering, Lanzhou University,  email:hhsaa@163.com.
 7. Dr. Weichun Ye, College of Chemistry and Chemical Engineering, Lanzhou University, email:yewch@lzu.edu.cn.
 8. Ms. Yu Zhang, Shenzhen Institute of Advanced Integration Technology,Chinese Academy of Sciences,email:chuqiao88612@126.com
 9. Dr.Qinze Liu, liuqinze01@163.com.
 10. Dr. Xinjie Liu, Department of Mechanical Engineering, Imperial College, London,South Kensington Campus, London SW7 2AZ, UK. email: xinjie.liu@imperial.ac.uk. website: http://www3.imperial.ac.uk/tribology
 11. Jianxi Liu, Institute of Functional Interfaces (IFG) Karlsruhe Institute of Technology (KIT) Hermann-von-Helmholtz-Platz 1 76344 Eggenstein-Leopoldshafen, Germany. Tel.: +49-(0)721-608 26078, email: jianxi.liu@partner.kit.edu
 12. Dr. Fei Wan, Qingdao Technology University. email: shuoyiecool@sina.com
 13. Dr.Junfeng Yan, National 1000-tanlents program, Institute of  Applied Chemistry, Xinjing University, Urumqi 830046, Xinjiang, China, yanjunfeng1001@163.com.
 14. Dr. Lei Jia, Department of Physics and Chemistry, Henan Polytechnic University, Jiaozuo, Henan 454000, China. jlxj@hpu.edu.cn
 15. Dr. Bowen Zhang, zhangbowen@live.cn   
 16. Dr. Qiangbing wei, Northwest Normal University, Lanzhou, Gansu, 730000.
 17. Ms Jiaxing Wei, 892877811@qq.com
 18. Dr. Ruisheng Guo, Lanzhou Institute of Chemical Physics, CAS, Lanzhou, Gansu, 730000.
 19. Dr. Tingting Gao,
 20. Dr. Bin Li, Humboldt Scholar, Gremany.
 21. Dr. Guoqiang Liu, Polytech University of Hongkong.
 22. Dr. Yang Wu, Lanzhou Institute of Chemical Physics, CAS, Lanzhou, Gansu, 730000.
 23. Dr. Xiangyu Yin, Lanzhou Institute of Chemical Physics, CAS, Lanzhou, Gansu, 730000.
 24. Dr. Shuanhong Ma, Lanzhou Institute of Chemical Physics, CAS, Lanzhou, Gansu, 730000.
 25. Dr. Wenwen Zhao, Xi'an Shiyou University, Xi'an Shanxi, 710000.
 26. Dr. Qiangliang Yu, Lanzhou Institute of Chemical Physics, CAS, Lanzhou, Gansu, 730000.
 27. Dr. Tao Du, IBS Center for Soft and Living Matter, UNIST, South Korea.
 28. Dr. Peng Lin,  Anhui University of Technology, Maansha, Anhui, 243000.
 29. Dr. Tingting Zhang, Anhui University of Technology, Maansha, Anhui, 243000.

Copyright@2002 - 2012 Lanzhou Institute of Chemical Phyics, Chinese Academy of Sciences Email:E-Mail:webeditor@licp.cas.cn
Add: No.18,Tianshui Middle Road,Lanzhou,P.R.China Postcode: 730000 Tel: 86 931 4968009 Fax: 86 931 8277088